Baneinfo2021-08-24T10:18:02+02:00


Midlertidig lokalregel (E-3)

Reglen er gældende til den 01.04.2021

“Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang, ved at placere en bold i et lempelsesområde der: har et referencepunkt ved boldens oprindelige sted, er på størrelse med et scorekort og i det generelle område, ikke nærmere hullet.” Bolden må renses.

Den del skal du smid ind under vores lokalregler.

Eller i sin fulde længde:

“Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere [eller identificér et bestemt område, såsom “på fairway på hul 6”], må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.

Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: [Angiv størrelsen på lempelsesområdet, såsom en køllelængde, længden på et scorekort eller 15 centimeter] fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:

Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:

Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og

Skal være i det generelle område.

Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e. Bolden må renses.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.” —

Midlertidig lokalregel – lempelse i urevne bunkere
“Områder i bunkere, hvor sandet ikke er revet/udglattet, behandles som areal under reparation. Gene eksisterer ikke, hvis forholdet kun er til gene for spillerens stance. Lempelse efter Regel 16.1c.”

Lokalreglen kan KUN anvendes under de nuværende forhold, og kun indtil DGU tilbagekalder muligheden.

SE GOLFKLUBBENS BANEKORT HER – Banekort

18-huls banen (1. april – 31. oktober)
Mandag (begynder) kl. 17.00 – 17.45
Tirsdag (damedag) kl. 08.30 – 09.52
Onsdag (herredag) kl. 12.00 – 15.15
Torsdag (seniordag) kl. 07.00 – 09.30 samt hver 2. tid mellem kl. 10.45 og 13.15

9-huls banen (1. april – 31. oktober)
Mandag (begynder) kl. 15.00 – 20.00

9-huls banen (1. november – 31. marts)
Tirsdag (dameklubben) fra kl. 10.00 – 10.30
Onsdag (herreklubben) fra kl. 10.00 – 10.30
Torsdag (seniorklubben) 60+ fra 08.00 – 12.00
Lørdag (begynderturnering) fra kl. 10.00 – 11.00)

Par 3 banen (1. april – 31. oktober)
Mandag (begynder) ikke fast tidsrum men vis hensyn til begyndere som aflægger slagprøver

Driving Range (1. april – 31. oktober)
Mandag (begynder) ikke fast tidsrum men vis hensyn til begyndere som aflægger slagprøver
Onsdag – Torsdag (boldopsamling/græsslåning) lukket kl. 19.00 onsdag til kl. 08.00 torsdag

Banelukninger grundet arrangementer:
Golfbox under tidsbestilling eller kontakt sekretariatet

SE GOLFBOX FOR NØJAGTIGE BANELUKNINGER

Se klubbens ordensregler her: Ordensregler 2021