Indkaldelse til Generalforsamling 2023

kl. 19.00

Mødested: 

Antvorskov Skole – Kantinen

Sejerøvej 1

4200 Slagelse

 

Alle medlemmer er velkommen.

Der vil blive serveret øl/vand til alle deltagere på generalforsamlingen. 

Du kan læse dagsorden herunder. 

Regnskab og mere i links ovenover. 

 

DAGSORDEN  
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budgetforslag og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppelanter
9. Valg af revisor
10. Eventuelt.

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen