Støtteforeningen TGS

Støt med gavebrev her

Trelleborg Golfklub Slagelse – ”Støtteforeningen TGS”

 

TGS har valgt at følge strømmen blandt almenvelgørende foreninger og søge andel i Skats pulje til momsrefusion hvert år. Dette kræver etablering af en række formalia.  Over 100 gavegivere skal støtte projektet, ved at bidrage med en gave på minimum kr. 200.

Fordelene er:

  • TGS modtager naturligvis selve gaverne fra medlemmerne – og bestyrelsen har valgt at kalde dette for ”Støtteforeningen TGS”. Der er ikke tale om en særskilt forening, men en del af selve TGS under de nuværende vedtægter.
  • Gaver givet til TGS er fradragsberettigede på selvangivelsen, således den enkelte gavegiver opnår skattefradrag for gavebeløbet. Dette betyder, at en gave på 200 kr. giver dig ca. 60 kr. i sparet skat. Derfor skal der samtidig med gaven oplyses cpr-nr. (eller cvr.nr. for virksomheder). Gavegivere behøver ikke nødvendigvis være medlem i TGS!
  • TGS kan årligt søge andel i Skats afsatte pulje til momsrefusion for almenvelgørende foreninger. Erfaringer fra andre klubber som vores viser, at det kan betyde et ikke uvæsentligt beløb i refusion.
  • TGS kan som sidegevinst blive tilgodeset i testamenter – uden at der skal betales arveafgift af en eventuel velment ”sidste vilje”.

Vilkårene er:

  • At der etableres et set-up til styring af indbetalinger, tidsfrister samt håndtering af cpr-numre og overholdelse af GDPR-regler mv. Dette er alt sammen på plads i forbindelse med opstart af Støtteforeningen TGS.
  • At de minimum 101 gavegivere skal være tegnet INDEN 31/12 2023

 

ALLE gavebidrag til ”Støtteforeningen TGS” vil blive brugt til udvalgte projekter som f.eks. ny beplantning på banen eller anden forskønnelse af området. Moms der modtages retur vil indgå som finansieringspost i andre større anlægsopgaver, mens brugen af evt. modtaget arv vil blive udmeldt særskilt.

Indbetaling kan ske på en af disse konti:

Mobilepay 850055

Bankoverførsel 8117 0002830617

Skriv: GAVE og dit cpr.nr + medlemsnummer i TGS

For ikke medlemmer skriv: GAVE og cpr.nr + telefonnummer

 

Kontakt sekretariatet hvis der er spørgsmål til projektet. Der bliver sat et ”barometer” op med antallet af tegnede medlemmer ved kontoret.