Nyt fra Bestyrelsen

NYT FRA BESTYRELSEN

  • Bestyrelsen består af følgende personer: formand Erik Hallig, næstformand Helle Guillaume, Per Laursen, Henrik Hallig, Kim Møllmann, Jakob Fahrendorff & Mike Sheridan – Suppleanter: Peter Ravn & Thomas Andersen

 

  • Så kan vi endelig afsløre, at tilskuddet fra momspuljen (vores mulighed gennem Støtteforeningen) gav ca. 174.000 kr. til klubkassen. Medlemsindskuddet til Støtteforeningen er blevet brugt til nye træer, som allerede er plantet på banen, bl.a. starten på en frugtlund mellem hul 16 og 17. – Da vi også for den kommende sæson har nået de 101 medlemmer i Støtteforeningen, som er påkrævet for at kunne få del i momsrefusionen, kan vi forhåbentlig se frem til et godt beløb sidst på året.

 

  • Bestyrelsens ansøgte i efteråret Golfsportens natur- og miljøfond om et initiativ til at understøtte biodiversiteten på vores bane og tilhørende områder. – Vi har modtaget følgende positive svar: ” Tusind tak for jeres ansøgning til Golfsportens natur- og miljøfond. Komitéen har nu afholdt deres møde og fundet at jeres ansøgning var så god og relevant at den kan tildeles midler. Komitéen var især glade for bredden i projektet, samt at projektet styrker biodiversiteten og kommer så mange til gavn.”
    Konkret betyder det at klubben har modtaget kr. 20.000.- til beplantning af frugttræer og buske. Vi forventer at vi kan påbegynde plantning af frugttræer sidst på vinteren/tidligt i foråret.

 

  • Og så et lille suk: boldvaskerne er ikke ment som cigaretbægere. Et af vores medlemmer oplevede for nylig, at boldvaskeren ved hul 19 var fyldt op af cigaretskod!! Dette til trods for, at der står en skraldespand lige ved siden af.