Budrunde over vin- og spirituslageret efter Malsks konkurs.

I slutningen af maj gennemførte bestyrelsen en budrunde for at sælge vin- og spirituslageret, som TGS overtog i forbindelse med Malsks konkurs i januar. Lageret, der omfattede ca. 276 flasker vin og ca. 50 flasker spiritus, var vurderet til en værdi af ca. 45.000 kr.  Baggrunden for budrunden var, at bestyrelsen vurderede, at TGS ikke […]

Nyt fra bestyrelsen

Information fra Formanden – hvad går vi og laver her i vinterperioden. (ret meget faktisk). Tilbage i efteråret 23 fik vi indgået en ny aftale med MALSK efter lange og vanskelige forhandlinger. Forventningerne til det nye samarbejde var derfor store ved indgangen til 2024. Desværre gik MALSK konkurs umiddelbart efter årsskiftet. Processen med at få […]

Generalforsamlingen

Der er offenliggjort både formandens beretning og referat fra dette års generalforsamling.  Følg linket herunder for at læse det hele. Der vil I kunne se hvilke forslag der blev stemt for og imod.  Vær opmærksom på at forslaget med kontingentstigning blev vedtaget og de medlemskategorier det drejer sig om, får stigningen på de 240 kr. […]

Nyt fra Bestyrelsen

Kære medlemmer Tak for en god generalforsamling Vi er snart klar med den nye konstituerede bestyrelse, imellemtiden vil vi gerne gøre opmærksom på at alle referater fra bestyrelsesmøderne ligger og bliver lagt på hjemmesiden. De er at finde her: https://trelleborggolf.dk/bestyrelsesmoeder/ På den måde kan alle medlemmer følge med i hvilke beslutninger der er oppe og […]

Indkaldelse til Generalforsamling

FORELØBIG DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG D. 28. NOVEMBER 2023  DAGSORDEN  1. Valg af dirigent.2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.4. Forelæggelse af budgetforslag og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.5. Forslag fra bestyrelsen.6. Forslag fra medlemmerne.7. Valg af bestyrelsesmedlemmer8. Valg af 2 suppelanter9. Valg af revisor10. Eventuelt.   […]

Nyt fra Bestyrelsen

Der er nyt vedrørende vores fritspilsaftale med Dragsholm. Den er ikke blevet forlænget, og udløber derfor d 31 oktober 2023. Årsagen er, at vi/TGS ønskede en tilføjelse i vores aftale, der ville gøre, at man ikke var en del af vores fritspilsaftale i de første 2 år efter et klubskifte, medmindre der var en god […]

Nyt fra Bestyrelsen

Kære medlemmer Lille hilsen fra bestyrelsen til jer.  Flere har efterspurgt om nyt fra bestyrelsen, så vi bruger lige muligheden til at fortælle at alle vores referater fra vores bestyrelses møder bliver løbende lagt på hjemmesiden, så alle medlemmer kan følge med i hvad der sker. Læs referater her Derudover vil vi gerne lige minde […]