Generalforsamlingen

Der er offenliggjort både formandens beretning og referat fra dette års generalforsamling.  Følg linket herunder for at læse det hele. Der vil I kunne se hvilke forslag der blev stemt for og imod.  Vær opmærksom på at forslaget med kontingentstigning blev vedtaget og de medlemskategorier det drejer sig om, får stigningen på de 240 kr. […]

Nyt fra Bestyrelsen

Kære medlemmer Tak for en god generalforsamling Vi er snart klar med den nye konstituerede bestyrelse, imellemtiden vil vi gerne gøre opmærksom på at alle referater fra bestyrelsesmøderne ligger og bliver lagt på hjemmesiden. De er at finde her: https://trelleborggolf.dk/bestyrelsesmoeder/ På den måde kan alle medlemmer følge med i hvilke beslutninger der er oppe og […]

Fritspilsaftaler og venskabsaftaler

Flere har efterspurgt hvilke aftaler der er i klubben Det står på hjemmesiden under Baner og så rabat og venskabsaftaler, men vi kan også lige give en update her.  Der er stadig forhandlinger igang for 2024, men sådan ser det forløbeligt ud.  Alle rabatter er KUN gældende i private runder for 18-hulsbanen i sæsonen (1. april – […]