Nyt fra Bestyrelsen

Fremadrettet vil vi ikke komme til at mangle vand til greens og teesteder. ”Danregn” har færdiggjort brøndarbejdet ved hul 14. – Greenkeeperne vil nu kunne holde vandspejlet på søen mellem hul 1 og hul 18 konstant højt.

 

Desværre også et par kedelige meddelelser:

  • MALSK har meddelt os, at der er folk, der ”glemmer” at betale for mad eller drikke fra To Go-baren. Husk derfor venligst at betale, ellers ender det med, at vi ikke har muligheden for at købe mad/drikkevarer med ud på golfrunden.
  • Der er fortsat for mange cigaretskod o.lign., der ligger og flyder på vores dejlige anlæg. Det burde være muligt at lægge affaldet i skraldespandene. Hjælp jer selv og hinanden med at holde anlægget pænt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen