Nyt fra turneringsudvalget

18 huls – Åbningsturneringen 2024

Åbningsturneringen er en lukket turnering for alle klubbens medlemmer, dvs. det er ikke muligt for medlemmer fra andre klubber at deltage.

Sommersæsonen begynder med en turnering over 18 huller med gunstart kl. 9:00.

Vi mødes kl. 8.30 ved flagstangen ved klubhuset. Der informeres om dagens spil og udleveres et scorekort/kontrolkort til boldkaptajnen. Der er elektronisk scoretastning.

Der er max. deltager antal på 88 spillere efter først til mølle princippet, herefter venteliste.

Der indlægges en slagspils turnering for lavhandicappede – række A under handicap 10. Brutto/netto slagspil hvor der spilles til bolden er i hul, dvs. 1. præmie er spiller uden handicap (0) og 2. præmie er spiller i netto slagspil (slag-handicap). For hver 10 deltager er der en præmie.

B, C og D række, handicap 10,1 – 54,0 spiller stableford. Her er 3 præmier i hver række.

Herudover er der indlagte konkurrencer.

Ved 80 eller flere deltagere spilles der i fire rækker. Min. 20 deltagere i hver række.

Tilmeldingsgebyr er 100 kr.. Green-fee betales herudover med 100 kr. af TGS-medlemmer der ikke betaler fuldt kontingent. Hverdagsmedlemmer betaler ikke green-fee.

Tilmelding efter onsdag den 09.04.2024 kl. 23.59 er ikke muligt.

VEL MØDT til sæson 2024

På vegne af Turneringsudvalget.

Helle Guillaume    Birgit Frederiksen

Kære Golfspillere i TGS.

Det var en succes med 9-huls Åbningsturnering sidste år, så det fortsætter. Turneringen afvikles samtidig med 18-huls Åbningsturnering.

Åbningsturneringen er en turnering kun for TGS medlemmer, det vil sige spillere fra andre klubber kan ikke deltage.

Der spilles Stabelford med fuld spillerhandicap i alle rækker. Der er begrænsning på 36 spillere, efter først til mølle princippet.

Ved 32 spillere og derover, spilles i 2 rækker med præmier til 1., 2. og 3. pladserne. Indlagte konkukrrencer – tættes hullet på hul 27 og tættes på stregen på hul 21.

Turneringsgebyret er 75 kr.

Tilmelding efter tirsdag den 09.04.2024 kl 23.59 er ikke muligt.

Vi mødes kl. 11.30 ved Flagstangen ved klubhuset, og der er gunstart kl. 12.00

Vel mødt alle sammen.

På Turneringsudvalgets vegne

Jakob Fahrendorff