Referat fra medlemsmødet

Referat medlemsmøde d. 30/4:

Bestyrelsen fremlægger punkter fra deres strategi dag.

Jakob Fahrendorff fortæller om bestyrelsens mål omkring sikker drift.

De har et ønske om en solid base inden vi kan gå i gang med alle drømmene.

Solid base opnås ved robust økonomi, rekruttering og fastholdelse af medlemmer, fokus på ledelses-stil, fokus på de frivillige da de er en stor del af klubben og hvordan vi rekrutterer og fastholder frivillige, fokus på om vi har de rigtige ansatte og antal rigtige ansatte.

Næste punkt er at få lavet en god plan for fremtiden.

Kommentarer fra medlemmer til sikker drift:

Man skal passe på de frivillige, ikke drive rov på arbejdskraften.

Have mere fokus på PR og markedsføring.

Der er ønsker om 12 huls kontingent og billigere buggy årskort.

Der bliver opfordret til at medlemmer er med til at ændre kulturen i klubben da der lægges meget fokus på brok. Ønsket er at vi alle begynder at være mere positive og finder de positive historier.

Der er ros til den nye forpagter af restauranten, overkommelige priser, man føler sig velkommen og Anett er sød ved alle gæster.

Nyhedsbreve, medlemsmøder og kommunikationen ud til medlemmerne er god og flere kommenterer at de synes, det er dejlig positivt med al den information.

Der er delte meninger omkring shoppens selvbetjeningsløsning. Nogle savner fuld betjening andre siger det fungerer godt. Dog bliver der lagt mærke til, det er Merete selv, der åbner butikken og står her 4 gange i ugen. Åbningstider kan ses på facebook. Formanden opfordrer til at man støtter shoppen, så vi kan beholde shoppen og der evt. kan udvides i åbningstiderne.

Bestyrelsen bliver opfordret til at få sat gang i tingene hurtigere, som fx flere kanaler i brug til greenfee, få Mikkel i gang med fitting, lave differentierede priser på greenfee, i stedet for at bruge lang tid på beslutningerne.

Ønske om medlemsmøder og generalforsamlinger har andre ugedage end altid tirsdag.

Et medlem foreslår at man ved tee-stederne har en spand med græsfrø som man kan strø ud hver gang man har tee’et ud.

Poul Erik Jakobsen fra bestyrelsen fortæller om det store sponsorarbejde der ligger i klubben.

Der skal vi sørge for det er attraktivt for sponsorer at støtte klubben og sørge for vores sponsorer får bedst mulig betjening.

Der bliver knoklet på at beholde vores fantastiske sponsorer men også rekruttere nye. Der er et håb fra sponsorudvalget til medlemmerne om at de hjælper til med at sprede budskabet gennem deres eget netværk. Fx pt. Står klubben og godt kunne bruge en god aftale med en vvs’er

Formand Erik Hallig fortæller herefter om de tanker bestyrelsen har gjort omkring medlemsudvikling og rekruttering.

Rekruttering består af golfens dag, kvinder og golf, facebook rekruttering. Vi har typisk fået 50-60 til at tilmelde sig efterfølgende når de har prøvet diverse oplevelser og træning.

Det der virker bedst, er at man kender medlemmer allerede. Netværksrekruttering.

Hvis man kender nogen der ønsker at prøve golf har vi 3 timers arrangementer hvor man kan prøve det, skriv til Malene, så kan vi arrangere det.

Der bliver også snakket om greenfee tider og tilgængelighed, hvordan sikrer vi god indtjening ved greenfee og stadig have god plads til medlemmerne. Der er bestyrelsen i gang med en strategi for hvordan det opnås.

Markedsføring og kommunikation: Henrik Hallig fortæller. Hvordan bliver vi bedre til at markedsføre os selv ?

Lige nu har vi brugt mange penge på avisannoncer. Det der bliver fremtiden, er at få professionel hjælp til at få en markedsføringsplan op at stå.

Fortæl de gode historier – send billeder til sjællandske. Vi har gjort meget for at sende pressemeddelelser afsted.

Udvikling af banen – søen på hul 4 har lagt sig et forkert sted, den vil vi gerne have over til tee-stedet på hul 3. Planen er at få lavet en ny sø – det hele er dog vejrafhængigt

Det tager lang tid at få tilladelse af kommunen til at lave om på banen og lave nye søer fx

Der er drøftet hvordan man kan lave vand magasiner, så vi kan gemme vandet til, når vi mangler vand.

Vi må ikke lave om på paragraf  3 området. Derfor må man fx ikke lave søer omkring hul 14.

Vi mangler frivillig hjælp i greenfee gruppen – vi ønsker endnu flere frivillige til hjælp til at passe banen.

På hul 24 og 25 mangler der en klokke. Rene er i gang med at kigge på en løsning

Klubliv – vi skal understøtte klublivet. Vi skal huske at lave fester og julebanko, lave sociale arrangementer så alle kan være med og mødes.

Indendørs træning og spil – giver mulighed for at mødes hele året rundt.

Mikkel pro-træner: Han er glad for sin opstart her, er imponeret over banen, og er glad for den velkomst han har fået.

Han går op i god teknik, sørge for skadeforbeyggelse. Han går meget op I at man kan spille golf i mange år.

Planen er at kunne give mere fitting, han er cobra ambassadør. Fremtiden kalder på et studie hvor Mikkel kan give fulde fittings til alle medlemmer.

Golfrejsen til efteråret er næsten udsolgt, kun 4 pladser tilbage.

Kommer en ny rejse i det nye år. En Ryder cup mod Helsingør.

Mikkel bliver en større del af begynder træningen.