Nyt fra 60+

Elvis has left the building”.

Dette sagde man i Memphis når ”kongen” havde forladt bygningen.

Vi kan let omskrevet sige:” Erik’er has left the building”.

To ”konger” af 60+ havde på generalforsamlingen valgt ikke at genopstille til bestyrelsen.

Formand Erik Thomsen og kasserer Erik Jelstrup har haft disse poster i 60+ siden klubbens start i november 2012.

På generalforsamlingen blev der med stående klapsalver udtrykt en meget stor tak for deres store indsat, og om ikke glæde så dog forståelse for det synspunkt, at de gerne vil trække sig på et tidspunkt, hvor de føler at såvel 60+, som Trelleborg Golfklub er velfungerende.

Erik Thomsen har gennem alle årene været formand for 60+.

Han har haft den for en leder så gode evne at være i stand til at uddelegere, men samtidig træffe beslutning og tage ansvaret, når det var nødvendigt.

Han har ”spøgt” med, at han drev klubben som en virksomhed. Han sad i toppen og uddelegerede arbejdet til sine afdelingsledere.

Det er vel det der hedder frihed under ansvar, og det vokser alle jo ved.

Han har altid været lydhør og grundigt overvejet andres argumenter og rettet sig efter et flertal i bestyrelsen.

UNDTAGEN hvis det var noget der prøvede at pille ved det sociale element i 60+.

”Alle skulle kunne være her”. Selvfølgelig skulle regler overholdes, men ingen skulle ”diskes” eller udelukkes. Man kunne snakke om det og rette op på det til næste gang.

Ud ad til har Erik også gjort en indsat for fællesskabet i golfklubben.

For år tilbage tog han initiativ til oprettelse af koordinationsudvalget mellem klubber i klubben og andre i TGS. Han har indtil nu stået som primus motor for dette.

Der er så heldigvis sket det at klubbens nye manager har hilst dette initiativ velkommen og har valgt at videre føre det i sit regi.

Erik Jelstrup har som nævnt i samme lange periode været kasserer, der med sikre regnekundskaber og stor tålmodighed har styret økonomien og sørget for, at vi altid havde penge nok og ikke brugte for meget… og med langt imellem kontingent forhøjelserne (dog var han begyndt at rasle lidt med bøssen på det sidste. og mene, at vi nok skulle hæve kontingentet lidt).

Tålmodigheden med restanter har af og til undret os andre i bestyrelsen. Men som han sagde: ” I stedet for at sende rykkere, så virker det bedre at sige højt, at de skylder, når vi er samlet”.

Udover hans styring af økonomien har han også gennem årene ydet et stort bidrag ved vores sociale arrangementer. Han har hvert år planlagt alternative og underholdende former for spil (cross-country, en-kølle match m.fl.), til hver jul optrådt som julemand og altid været klar med en næsten/sjælden stueren historie.

Og ikke mindst må vi ikke glemme det kæmpestore arbejde han hvert år har lagt i vores flerdages sommertur. Det bliver OGSÅ et savn.