Generalforsamlingen

Der er offenliggjort både formandens beretning og referat fra dette års generalforsamling. 

Følg linket herunder for at læse det hele.

Der vil I kunne se hvilke forslag der blev stemt for og imod. 

Vær opmærksom på at forslaget med kontingentstigning blev vedtaget og de medlemskategorier det drejer sig om, får stigningen på de 240 kr. med i februar opkrævningen. 

Vi takker for en god generalforsamling og tak for hjælpen til dirregent og referent 🙂 

Generalforsamling 2023