Nye hyndebokse fra bogpenge

Som I ved er der godt gang i bogsalget i klubhuset – og det har nu resulteret i nye hyndebokse og nye hynder til terrassen .

Vi takker for alle der støtter husudvalgets bog salg.