Nyt fra banen

NYT FRA BANEN

 

Vi har haft besøg af en biolog fra kommunen, der hjælper med råd og vejledning i hvordan vi skal håndtere vores søer. Vi kigger her på hul 5. Vandkvaliteten er god, og da dunhammer ikke kan vokse på dybder over 1/2 m, bør vi ikke få problemer med at søen gror til. Vi kan godt rense overfladen for tråd alger til sommer, hvis de kommer igen, da det vil fjerne næring fra søen, hvorved den vil blive sundere.

Vi kiggede også på “søen” mellem gul og rød tee på hul 20 med henblik på eventuel oprensning, fældning af træer og buske. Det skal biologen lige hjem og kigge på inden hun kunne svare endeligt, men umiddelbart lød det som vi nok godt kunne få lov til det.

Vi vil også gerne lave et par vandhuller uden for fairway, til at afvande de områder på hul 16 og hul 4, hvor der dannes “naturlige” vandhuller i dag. Her skal vi lige have lidt hjælp for at finde den rigtige løsning, men det bliver der arbejdet videre med.