Nyt fra Dameklubben

Kære alle damer i Trelleborg Golfklub og alle damer i Dameklubben Trelleborggolfklub.

I løbet af en månedstid skal vi forhåbentlig igen til at spille golf på 18 huls banen. Vi tror, at vi alle ser frem til det, og til at vi igen kan hygge os i samlet flok efter afsluttet turnering.

Hvis du vil være med i Dameklubben, så er du velkommen til at kontakte en af os fra formandskabet. Kontaktoplysning findes på Trelleborg Golfklubs hjemmeside, på Dameklubbens hjemmeside samt her i meddelelsen. Som det er beskrevet i dameklubbens vedtægter, er det muligt at spille i dameklubben på eftermiddagstider tirsdage. Af hensyn til eventuelle justering i forhold til nedenstående turneringsplan, er vi derfor interesserede i at få en kontakt fra damer, der kunne se sig ind i vores fællesskab.

Vi spiller fortsat i sommersæsonen tirsdag formiddag med start kl. 9, (evt. med justering jf. ovenstående) og fastholder tilmeldingen på Golf Box søndag kl. 18 inden spilledato. I ugerne hvor der er spisning, er vi nødt til at bede jer om at tilmelde jer senest torsdagen før. Det er af hensyn til bestilling i Malsk Spisehus.

Som aftalt på generalforsamlingen er der i 2023 uændret kontingent – 300 kr. for hele sæsonen. I bedes indbetale pengene på vores konto: 0570-0000973718 inden sæsonstart.

Vi har kigget spilleplanen igennem og forsøgt at tilrette den i forhold til sidste år. Der er med MALSK Spisehus aftalt datoer for fællesspisning. Pris og menu vil blive tilføjet spilleplanen i god tid inden spilledato.

Vi omtaler her enkelte datoer fra planen:

Den 4.4. Første spilledag.  Vi spiller med gunstart kl. 9.00 og vi samles til spisning i Malsk spisehus bagefter.

Den 9.5. Fællesspisning – tilmelding senest torsdag den 4.5.

Den 16.5. Spil i Næstved med løbende start.  18 huls banen Trelleborg Golfklub er lukket.

Den 20.6. Fællesspisning – tilmelding senest torsdag den 15.6.

Den 1.8. Fællesspisning – tilmelding senest torsdag den 27.7.

Den 22.8. Spil i Dragsholm med løbende start kl. 9.30

Den 12.9. Venskabsmatch mod Korsør. Vi spiller i Trelleborg. Tilmelding senest den 7.9.

Den 31.10. afslutning og spisning. Tilmelding senest den 26.10

Spisninger: 4. april, 9. maj, 20. juni, 12. september og til afslutningen den 31. oktober.

 

På formandskabets vegne

Helle Guillaume 21 16 70 97

Erna Lundsberg 30 22 57 06

Lone Nielsen 20 90 00 59