Nyt fra Sekretariatet

FLERE SPILLERE PÅ BANEN
Når vejret bliver bedre, så ser vi en stigning i aktivitet på både 9-huls og 18-huls banen m.m.

Det er dejligt. Til gengæld stiller det også større krav alle medlemmer, fordi vi bliver mere afhængige af hinanden og overholdelse af regler og etikette.

Vi har desværre konstateret flere cigaretskod og endnu flere brugte nikotinposer. Det er ikke rimeligt og derfor henstilles til, at du fremover rydder op efter dig. På forhånd tak!!


BUGGY UDLEJNING

Der lejes mange buggies ud og derfor er det vigtigt, at du afleverer buggynøglerne korrekt efter brug. Ellers kan spillere efter dig ikke få udleveret den buggy, som de har bestilt.
Desværre har der i weekenden været fejl i systemet og GolfBox er i gang med at kigge på dette. Det beklager vi naturligvis og håber fejlen rettes hurtigst muligt.
Flere ringede til mig i løbet af weekenden og vi fandt heldigvis nogle brugbare løsninger for spillerne.
Når det gælder udfordringer med buggies, så er du altid velkommen til at ringe til mig uden for kontorets åbningstider, så vi kan finde en løsning.


TRÆNERSITUATIONEN
I går havde Allan sidste dag i Trelleborg Golfklub. Vi takker Allan for hans tid i klubben, selvom det ikke blev så længe vi havde glæde af ham.
Vi ønsker ham tillykke med jobbet i Skovbo Golfklub og al mulig held og lykke fremover.

Da det sker midt i golfsæsonen er det ikke muligt at få en ny træner. Derfor er det aftalt, at Michael fra mandag d. 5. juni overtager undervisning for Ungdom, Begynder og Elite samt tilbyde undervisning til klubbens øvrige medlemmer.
Da Michael primært er ansat som Clubmanager, så vil det ikke være muligt at få undervisning alle ugens dage.
I løbet af det seneste år er der blevet ændret i struktur, processer og forretningsgange på kontoret.
Dette skulle gerne betyde, at Michael som en nødløsning i 2023, kan løse både opgaverne på kontoret og ift. den udbudte undervisning.
Heldigvis kommer Michael med erfaring fra Ledreborg, hvor han i flere år udførte netop denne opgave, som både Clubmanager og Træner.


TILBUD OM UNDERVISNING FRA D. 5. JUNI
Undervisning vil primært blive tilbudt mandag, tirsdag, onsdag, torsdag eftermiddag og hver anden lørdag. Som udgangspunkt vil vi tilstræbe en høj fleksibilitet.

Udbuddet vil være en kombination af  PLUS Træning, individuelle lektioner samt nogle kurser. Se nedenfor.

Der er nu åbnet for tilmelding til både PLUS Træning, 3-dags Sommer Golfskole og Individuelle lektioner.

PLUS TRÆNING
Ugentlig træning for op til 8 personer. Program kan fremsendes og vil ligge tilgængeligt på hjemmesiden fra mandag d. 5. juni. Hver uge vil der være et nyt Tema, som træningen vil tage udgangspunkt i samtidig med, at der altid vil blive taget hensyn til individuelle ønsker og behov.
PLUS-Træning starter allerede på mandag d. 5. juni kl. 16.00-17.00 og hver mandag og løber frem til mandag d. 18. september.
Derudover tilbydes PLUS Træning – Tirsdage kl. 09.00-10.00 samt 16.00-17.00 og onsdage kl. 09.00-10.00, 16.00-17.00 samt kl. 19.00-20.00 i den samme periode.
Tilmeld dig – mandage kl. 16.00 – 17.00
Tilmeld dig – tirsdage kl. 09.00 – 10.00
Tilmeld dig – tirsdage kl. 16.00 – 17.00
Tilmeld dig – onsdage kl. 09.00 – 10.00
Tilmeld dig – onsdage kl. 16.00 – 17.00
Tilmeld dig – onsdage kl. 19.00 – 20.00

INDIVIDUELLE LEKTIONER
Individuelle lektioner – Fra d. 5. juni er det muligt at bestille lektioner mandag – torsdag i nogle fastlagte blokke. Passer det ikke med disse blokke ift. din kalender, så kontakt os på kontoret, så skal vi nok finde en løsning, så Michael kan hjælpe dig med dit golfspil.

KURSER
3-dags Sommer Golfskole – d. 12-14. juli er der planlagt en 3-dags Sommergolfskole. Indhold kan læses under selve kurset.
Der vil komme flere kurser i løbet af sommeren. Både 1 times, 3 timers og heldags kurser.
Tilmeld dig – 3-dags Sommer Golfskole d. 12-14. juli

Vi glæder os til en dejlig sommer og håber vejret fortsætter med lidt regn om natten!!

DRIVING RANGE
Vær opmærksom på, at vi holder Driving Range lukket hver torsdag morgen mellemkl. 09.00 – 11.00 pga. græsslåning.
Seniorklubben spiller hver torsdag og vi har erfaret, at det er det tidspunkt i ugens løb, hvor der er færrest spillere på Driving Range.
Vi håber, at I vil tage godt i mod dette, så Greenkeepere og frivillige får arbejdsro til at få samlet alle boldene ind, så græsset kan blive slået!!


HJERTESTARTER

Vi har fået sat en ny hjertestarter op i Lynskuret mellem Hul 12 og Hul 15. Forhåbentlig får vi ikke brug for den, men vi tænker, at placeringen er fin ift. spil på de sidste 9 huller samt en hjælp til evt. hjerteløbere, fordi der i området er meget få opstillede hjertestartere.
Samtidig kommer hjertestarteren ved klubhuset til at hænge på væggen udenfor hovedindgangen, så det altid vil være muligt at komme til hjertestarteren, selvom klubhuset er lukket.
Derudover er der aftalt kurser, som vil blive afholdt for MALSK ansatte, TGS ansatte samt udvalgte frivillige, så fleste mulige kan blive uddannet i brugen af en hjertestarter.

 

Venlig hilsen

Michael Brink
Golfmanager & PGA Pro