Nyt fra Sekretariatet

2022 er snart slut og forberedelsen til 2023 er allerede i fuld sving.

Det har været et spændende år med rigtig mange nye medlemmer og det har været dejligt at komme tilbage til ”min gamle” golfklub og møde såvel gamle som nye medlemmer.

Al begyndelse er svær og med Malene på barsel allerede fra medio juli, så har der været lidt flere udfordringer end jeg havde håbet på.
Jeg glæder mig allerede til, at hun vender tilbage primo maj.

Det er skønt at opleve klubbens engagement i de forskellige klubber i klubben, i begynderregi, på regionsholdene, i sportsudvalget, i juniorudvalget, i turneringsudvalget samt blandt alle vores sponsorer og i sponsorudvalget.

Specielt har det været en fornøjelse at se, hvordan Mandagsturneringen er vokset i løbet af sæsonen og nu fortsætter om søndagen med de største ”golftosser”, der trodser vejr og vind 😊

Rene, vores Chefgreenkeeper, og resten af greenkeeperstaben skal have en stor tak for det fantastiske arbejde de gør og sørger for, at vi med få midler har en bane, der er i en imponerende kvalitet det meste af sæsonen. Det kan altid blive bedre og flere ønsker sikkert også flere forbedringer og endnu bedre kvalitet.
Det er vi mange, der går og drømmer om.
Men med de midler, som anvendes til at drifte banen, så er vores kvalitet af banen ret imponerende.

Området omkring klubhuset og områder på banen er der også styr på takket være et fantastisk Husudvalg. Uden dem var der mange ting, som ikke ville blive lavet lige så hurtigt og sikkert heller ikke lige så flot.
Jeg kan på vegne af klubben næste ikke takke nok for den indsats som Husudvalget yder hele året rundt.

Det samme kan siges om vores frivillige i Sekretariatet. I er en kæmpe hjælp og støtte i weekenderne, så vi også kan få lov til at holde fri indimellem 😊
Uden jeres altid gode humør og servicegen ville vi ikke kunne yde den flotte service det er at holde sekretariatet åben næsten hele året rundt.
I år lukker vi kontoret i december og januar. Dette skyldes primært, at Malene fortsat er på barsel og der skal være tid til afspadsering og afvikling af restferie.
Det skyldes også, at vi i november blev enige med Kenneth om at han stoppede som vikar i sekretariatet pr. 1. december, så det pt. kun er Michael, der passer sekretariatet.

Endelig skal der også lyde en kæmpestor tak til at de frivillige Boldopsamlere, der gør at medlemmerne har mulighed for at træne, når det passer dem.
Det er sikkert ikke noget det enkelte medlem tænker over i hverdagen – undtagen, når der mangler bolde 😊 – men jeres hjælp er utrolig værdsat i sæsonen.

Til alle øvrige udvalg skal der også lyde en stor tak for jeres bidrag igennem sæsonen. Det er vigtigt for klubbens drift, at der er så mange frivillige som jer til at sikre nogle gode klubber i klubben, sikre at regionsholdene fungerer samt tage hånd om mange af de opgaver, der opstår i en golfsæson og som ikke altid behøver at skulle klares i sekretariatet.
Derfor også en stor tak til jer, der bare for det til at ske dejligt, nemt og smidigt.

Hvis jeg har glemt nogen, så beklager jeg på forhånd. Det er ikke ond vilje og derfor også en stor tak til dig, som jeg har glemt 😊

 

Jeg glæder mig allerede til sæson 2023 og glæder mig til at præsentere både nye og gamle aktiviteter.

Ordsproget i OL har altid heddet – længere, højere og hurtigere.
I Trelleborg Golfklub må vi gerne have ambitioner og vi må gerne gå efter bedre vilkår, bedre rammer og bedre faciliteter.
Dette kan vi godt opnå i fællesskab og fortsat holde fast i de kvaliteter, som allerede kendetegner golfklubben.

Jeg tør godt drømme og jeg tør godt fortælle, hvad der skal til. Det koster ikke noget.
I en tid, hvor de fleste er hårdt prøvet ift. deres privatøkonomi og som desværre også smitter af på golfklubben, så er det netop i en tid som denne, at jeg mærker et behov for at drømme.

Rigtig glædelig jul og ønske om et fantastisk nytår til dig og din familie 😊 😊