Nyt fra Sponsorudvalget

Opdatering fra sponsorarbejdet.

Siden Michael fratrådte, skulle hans opgaver jo stadig løses. Sponsorudvalget og dele af bestyrelsen har derfor arbejdet hårdt på at få at få lavet sponsorkontrakter.

Det er jo ingen hemmelighed at sponsorer er en vigtig del af økonomien i klubben. Uden disse vil kontingentet skulle stige til astronomiske beløb. Derfor er det vigtigt at alle medlemmer i dagligdagen tænker på mulige sponsorer. Ingen for små, ingen for store.
Giv os et praj hvis I kender til emner.

En af de ting vi har arbejdet med i sponsorarbejdet, er at vi skal gøre os lækre for sponsorerne. Det er jo sådan at virksomhederne har et beløb i budgettet og de ser selvfølgelig på, hvor får jeg mest for pengene ? Vi skal sørge for at de straks siger, Yes, Trelleborg Golfklub.

I sponsorarbejdet har vi taget nogle store beslutninger for at lette arbejdsgangene og få 100 % styr på aftaler og kontrakter. Blandt andet er Office 365 nu integreret og alle i udvalg og bestyrelse kan via web nu få adgang til dokumenter med videre. Dette er generelt for alle udvalg og skal sikre at mange års arbejde ikke ligger på de enkelte computere, men på et fælles drev med backup.

Ud over dette har vi i sponsorudvalget installeret et CRM system så vi kan holde 100% styr på sponsorer og se hvad der er aftalt.

Det har betydet,  at der har ligget en masse tastearbejde, hvor heldigvis flere har hjulpet. Som alle nok ved tager implementering af IT altid mere tid end planlagt.

For ikke at fremhæve nogen frem for andre,  kan vi sige at vi var glade for at få den store sponsor i hus til åbningsturneringen. Det var hårdt arbejde af udvalget af få dette på plads, men det lykkedes. 

Vi ved godt, at der ligger aftaler der ikke er 100% rigtige, ting der ikke er aftalt med videre. Men med det nye system satser vi på at det er en saga blot. Selvfølgelig vil der også fremover ske fejl, sådan er det når der er mennesker indblandet, men vi kan garantere at fejlene minimeres væsentligt. Vi beder sponsorerne bære over med os. Vi kan love at fra 2025 bliver det kun bedre.

I år bliver det desværre kun til en sponsorturnering. Vi har simpelthen ikke haft hænder nok til at få det på plads. Datoen er nu fastsat og vi gør lidt ekstra denne dag, nu det kun bliver én match. I 2025 er vi på igen. I den forbindelse er vi altid åbne for ideer til afviklingen.

Tøv ikke med at kontakte Malene med emner og ideer til sponsorer. Vi er altid modtagelige

Sponsorudvalget