Referat fra medlemsmøder

TGS medlemsmøde den 26. oktober 2023, kl. 17.30-18.30 / kl. 19.00-20.00

Emner: MALSK, Kontingent, banen, shoppen

Rene:

Projekter, hvordan det er gået og fokusområder.

Der er et ønske om at når man har siddet på terrassen, ville man gerne kunne se hul 9 og hul 18. På hul 9 er der fjernet bakker, planer om bunker, såfremt det kan lade sig gøre pga rødder. På hul 18 fjernes pukler og derefter udvidelse af bunker.

Jorden fra hul 9 er kørt til hul 24, hvor der laves et dame tee. Klar til ibrugtagning omkring maj 2024.

Sø på hul 3 og 4, problemer med der har stået vand på hul 4. Derfor laves der en sø mellem hul 3 og 4, der hvor der står en stor pil. Derudover har vi fået tilladelse til at lavet en sø på hul 16. Der hvor vi har vandproblemer er omkring vores dræn, nogle steder er det løst andre steder bliver det løst.

Der laves nye vinter tee på 9 huls banen og spilles til normal greens.

Der laves stier bag ved MALSK og ekstra stier på 9 huls banen.

Der skal plantes en del træer igen i år, det er 9 huls banen der står for tur, også udvidelse af frugttræer på 18 huls banen. Der er 6.000 kr., fra bogsalget som bliver brugt til dette (9 huls banen)

Der kommer styr på boldvaskere, sættes op inden sæsonstart 2024.

Vi har stor fokus på vores vand, det skal vi nok få styr på. I år blev åbningen forsinket. Derefter blev det meget tørt i nogle måneder og så kom der regn så det passede godt til væksten og det har været godt for banen.

Affald – der bliver lavet 3 sektioner, hvor man kan putte sit affald i. Der er krav om sortering, derfor sortering.

Spørgsmål om vanding, der er ikke sparet på vandet, man vander de huller der er mest udsat. Den vi har leaset kan klare 3 huller på et døgn.

Vanding kunne være en rigtig god investering for klubben, da det ville tiltrække yderligere greenfee spillere.

Driving range vil få en ordentlig tur. Kunne man etablering græs ved driving range på halvdelen? Rene er igang med en plan. 

Der bliver topdresset meget mere i kommende sæson.

Høj semirough mellem 13 og 14.

Ros til den flotte bane og at der ikke var så meget ukrudt. Der er sprøjtet, men alt overholder de regler der gælder, vi bruger kun de sprøjtemiddel der er tilladt. Nu tager vi fat i 9 huls banen næste sæson.

Forslag: Hul 24, kunne man sætte en klokke op?

Forlængelse af fairway på forskellige huller.

MALSK:

Vi har haft nogle drøftelser med MALSK over en længere periode.

Der er lavet en ny aftale, den har gjort lidt ondt på nogle steder, men dette er gjort for at vi kan holde på en restaurant.

MALSK åbningstider – se ovenstående billede.

Der arbejdes på at Malsk kan udvide deres gård, så fronten ser pænere ud.

Derudover bliver der brugt sponsorer til at forbedre lokaler og bygning, fx ydre dørene. 

Sponsoraftaler – sponsorer har ret til at booke et lokale. Det er mødelokalet ovenpå sekretariaet, og de kan få adgang i klublokalet.

 

SHOPPEN:

SHOPPEN – fremtiden – se ovenstående billede

Der bliver arbejdet på en aftale om selvbetjeningsbutik og fagkyndigt personale på bestemte åbningsdage for at yde bedst service lokalt for medlemmer.

Der ønskes mere uddybende referater fra bestyrelsen. 

Kontingentforslag:

Ændring af kontingent – se ovenstående billede.

Prisstigning på 240 kr. som medlemmerne betalte i 2023 som energi tillæg – foreslag at det bliver en fast prisstigning. 

Har man tænkt på at lave sløjfer og indlemme 9 huls banen og udvide denne?

Forslag: Ny i klubben i 3 år, har en billigere pris for denne gruppe, og efterfølgende betale halv pris i forhold til 18 huls banen.

Forslag: Ynglinge de har råd til noget mere. Klubben har diskuteret priser på denne gruppe, men der skal også ses på omkringliggende klubber.

Træner: Vi har lagt en søgning ud på en ny træner, vi ved godt det er sent, men dette skyldes at den vi havde på bedding, sprang i sidste øjeblik.

Forslag: Flere bænke rundt på banen.

Forslag: Har man tænkt på at lave 12 hullers medlemskab. Dette er tidligere diskuteret i bestyrelsen, men logistisk falder det lidt til jorden.

Buggie: Når man har siddet som frivillig i sekretariatet, har der været store problemer. Der skal ske en kulturændring, behandlingen – kørsel, oprydning mm.

Venskabsklubber – er der nye på vej, når nu Dragsholm er faldet væk? Der kigges hele tiden på andre, men intet er på plads endnu.

Det er nu gjort sådan at man ikke kan trække bolde fra driving rangen udenfor klubhusets åbningstid – så håber vi på mindre svind af bolde.

Der er indkøbt 28.000 bolde. De 8.000 er sponsoreret af Spar Nord fonden. Der er andre i bedring.

Toiletforhold synes man stinker, det kan afhjælpes. Maling glans 25 kunne gøre underværker, håndklæder tørre/papir gerne sættes op, hvor der er mangler i forbindelse med håndvaske.