Indkaldelse til Generalforsamling

FORELØBIG DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG D. 28. NOVEMBER 2023 

DAGSORDEN  
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budgetforslag og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppelanter
9. Valg af revisor
10. Eventuelt.

 

Den endelige indkaldelse til Generalforsamling skal sendes ud senest 14 dage før Generalforsamlingen og evt. forslag til behandling skal være indeholdt i denne indkaldelse.

Vi ses til Generalforsamlingen, som igen i år afholdes i kantinen på Antvorskov Skole.