Nyt fra Begynderudvalget

Begynderudvalget.

Hvad laver Begynderudvalget?

Godt spørgsmål for Begynderudvalget er faktisk en forkert benævnelse for det, som udvalget laver.

Begynderudvalget udfærdiger sammen med vor Golf Manager rammerne for, hvorledes vi tager imod et helt nyt medlem, hvorledes vi får nyt medlem til at blive en del af det sociale liv i klubben (vigtigt for at fastholde nyt medlem) samt ikke mindst fastholde både nye som tidligere års nye medlemmer.

Dette gøres ved:

  • at der er udfærdiget brochure, der fortæller hvad klubben tilbyder et nyt medlem
  • at nyt medlem bliver personligt modtaget til de første træningslektioner hos vor protræner.
  • at protræner herefter personligt fører nyt medlem videre over til den frivillige hjælpetræning.
  • at introducere nyt medlem til vor tradition om at vi mødes til en drink efter træning.
  • at tidligere års nye medlemmer tilbydes fortsat at komme til den ugentlige frivillige hjælpetræning (fastholdelse).
  • at – efter nogen tid – introducere nyt medlem til klubbens mandagsturneringer på 9 – huls banen.

Sæson 2022.

2021 var et godt år med mange nye medlemmer. Hvorledes ville 2022 blive? Vi troede i udvalget ikke, at der ville komme nær så mange nye medlemmer, som i 2021.

Denne tro måtte vi hurtigt ændre. Det viste sig hurtigt at Rekruteringsudvalget havde stor succes med deres Facebook arrangementer (lørdagsarrangement hvor interesserede blev tilbudt at prøve at slå til en bold, at putte, at gå nogle huller for at se, hvorledes ser en golfbane ud samt efterfølgende frokost). Ligeledes viste det sig, at mange nye medlemmer kom, fordi de kendte en, som havde meldt sig ind tidligere og talte meget om golf, som de så også ville prøve.

Vor beslutning om at tilbyde at tidligere års nye medlemmer fortsat kunne komme til frivillig hjælpetræning var en succes. Hen over sæsonen har der hver torsdag og hver lørdag i alt været mellem 25 – 45 medlemmer (nye som tidligere års nye) til træning – med 52 spillere en torsdag aften i juni måned som det højeste!

 

Sæson 2023. 

Verdenen ser jo helt anderledes ud nu, end den gjorde for et år siden. Hvorledes vil det påvirke den frivillige hjælpetræning i sæson 2023

Der er mange ubekendte faktorer for den nye sæson. I Begynderudvalget vil vi gennem nogle møder i starten af det nye år forberede os, så vi er klar til at imødegå udviklingen, men 2023 bliver nok en sæson, hvor fastholdelse bliver den vigtigste faktor. Tilbuddet til tidligere års nye medlemmer vil derfor på en eller anden måde fortsætte.

Trelleborg Golf Klubs Mandagsturnering.

Begynderudvalget står også for klubbens ugentlige Mandagsturnering. Der spilles enten 9 huller på 9 – huls banen eller 9 – huller på 18 – huls banen (afhængig af medlemskab).

Turneringen hed tidligere ”Begynderudvalgets Mandagsturnering” hvilket udvalget til sæson 2022 ændrede til ”Trelleborg Golf Klubs Mandagsturnering”.

Dette gjorde vi ud fra, at medlemmer kunne have den opfattelse, at turneringen kun var for begyndere, når turneringen hed ”Begynderudvalgets Mandagsturnering”.

Turneringen er åben for alle medlemmer og vi har med tilfredshed konstateret stigende antal spillere hen over sæsonen. Ikke mindst er der løbende kommet spillere til, som har været medlem i flere år. Vi håber dette vil fortsætte i 2023.

 

Tak!

Her hvor sæson 2022 er afsluttet skal der lyde en stor tak til alle medlemmer af udvalget, til alle de frivillige trænere, der trofast er mødt op torsdag efter torsdag og lørdag efter lørdag, til de trænere, vi har kunnet indkalde en gang imellem samt en stor tak til mandagsholdet, der mandag efter mandag har sat hold og sendt spillere ud på 9 huls banen og 9 huller på 18 huls banen.

En stor tak skal tidligere års nye medlemmer også have.  De er om nogle med til at sprede den gode stemning, der er på vore træningsaftener. Både før, under og efter træning. En stemning der gør, at nye/næsten nye medlemmer ret hurtigt føler sig integreret.

Lars Frederiksen

Formand Begynderudvalget.