Nyt fra Husudvalget

I Husudvalget har vi haft et par travle måneder. Ud over den ”daglige” indsats med renholdelse omkring klubhuset er der arbejdet med at renovere i området med alt det grønne : luge ukrudt, opstamme træer , klippe græsområder, tømme skraldespande, feje baglade osv 😊.

Der var en del arbejde med at klargøre til udflytning af buggyerne til gavlene. Der er lavet strøm og sat beskyttelses- kasser op. Og nummerskilte til hver buggy så medlemmerne får den rigtige buggy.

Udendørs er der arbejdet med at renovere området omkring den lille skovsø ved hul 11. det er ikke helt færdigt, da vi gerne skulle have fjernet en del af dunhammerne, så vandoverfladen gerne står klar og med blomstrende åkander !!

Efter aftale med Slagelse Kommune får vi nu tilført en hel del vand til søen ved hul 1. I den forbindelse en den sydlige del af søen blevet renoveret. Træer og buske er revet op med rode ! Og er blevet forvandlet fil flis ! René Greenkeeper havde lejet en kæmpe flishugger og et par medlemmer af udvalget trak grene og stammer til maskinen, som ”åd” dem uden at kny ! Dejligt med gratis flis til bede og beplantninger !!

Meget af september er gået med at male : Klubhuset har fået en ordentlig omgang i starten af måneden. Der var mødt 13-15   ”malere” fra Husudvalget og fra Herreklubben. Tusind tak for hjælpen fra Herreklubben 😊. Der blev rigtig gået til den. Og det tog halvanden dag , så var huset blevet så smukt.

Der var endda så meget maling til overs !? at vi måtte på den igen. Både buggylade og baglade har nu også fået en gang sort, så de står skarpt ! Flot arbejde af de frivillige, der næsten skulle nødes til at holde pauser .

I juli var René Greenkeeper inde på , at pavillonen var lidt trist uden møbler. Det er også synd, at pavillonen ikke rigtig bliver brugt til noget.  Så ideen med palle-sofaer kom på bordet. Vi har jo så mange gamle paller. Nu er der etableret fire sofaer med plads til ”to firbolde”. Så nu håber vi ,at medlemmerne vil bruge det nye hygge-sted . Selv om kulden kommer snigende.

PS: Jeg ved godt, at vi kunne bruge en plade på sæderne !! Flere har klaget over skarpe kanter, der skærer i bagdelen ☹. Der er ikke godt og behageligt for medlemmernes bagdele er jeg klar over!! men det kommer alt sammen 😊 !!